B2N_прогноза на 3D индустрията за 2021

Прeдизвикателства и възможности за 3D принтирането през 2021

След като преполовихме първото тримесичие на 2021 г., направихме преглед на зародилите се процеси през 2020 г., върху които смятаме, че индустрията на адитивно производство (АП) трябва да се съсредоточи, за да изведем технологията на 3D принтиране на следващо ниво.

3D принтирането е на кръстопът. От няколко години експертите в индустрията прогнозират много силен растеж за индустриалния сектор на 3D принтирането. Този внезапен прираст е на прага да се състои с оглед на тенденциите и пазарните стратегии на марките 3D оборудване, които B2N представлява на българския пазар и глобалните лидери в този сектор.

Фокус върху индустриални 3D приложения

Забелязваме силна преориентация и усъвършенстване на технологията да подсигурява повтаряемост на принтираните детайли и качество на изпълнението при редица производители като Ultimaker, Formlabs, Markforged. 3D принтерите на немския производител EOS са доказан лидер на пазара за безкомпромисно качество на получените детайли с патентованата си технология за лазерно синтероване на метали и полимери. Но другите производители не изостават в темповете си на развитие. Ultimaker принтерите са вече стабилно внедрени в производствените линии на фирми като ABB Robotics, Heineken, Schubert, Loreal, BoseBuild с последното си поколение 3D принтери – Ultimaker S5, които са свързани в облак и цялата информация за произвежданите части е дигитализирана. Облачната свързаност на информацията позволява всяка една част да се произведе в която и да е фабрика на съответното производство, стига да имат 3D принтер. От 2020 Ultimaker въвеждат и корпоративна версия на софтуера за слайсване Cura, който се казва Essentials. Бизнес софтуерът позволява администраторски контрол над потребителите, принтерите, задачите за принтиране и достъпа до тях. Контролира дистанционната работа и подсигурява дигиталната информация в кибер простанството.

Formlabs доказаха, че принтерите могат да влязат в масово производство на нужни артикули като PCR тестовете за COVID 19. През 2020 фирмен клон в Сингапур произвежда по 30 000 назофарингални теста на ден. В края на 2020 успяват и да пуснат на пазара нов революционен модел Form 3L, широкоформатен 3D принтер с low force stereolitography технология, който има голям работен обем, за да посреща индустриалните нужди за бързо прототипиране на големи детайли с размерите на човешка глава, гръден кош или един цял 3D принтер! Със сертифицирането им на серията биосъвместими материали, Formlabs затвърди позицията си в медицината и денталния сектор.

Със сигурност 3D принтирането продължава да бъде предпочитана производствена технология за автомобилостроене, отбрана, авиация и за космическата индустрия, които увеличават своите възможности и капацитет. Компании като Ford, VW, Mercedes, Airbus, SpaceX, Lufthansa, Liebherr Аerospace разчитат на 3D принтирането от производители като EOS, Formlabs и Markforged и постоянно увеличават търсенето на части и/или технологии.

Специализирани приложения за индивидуални поръчки и изработки

Полимерните приложения като „scan to print” /„сканиране за
3D печат“/ (напр. поръчкови
стелки, каски, очила и др.) започват да привличат пазара и изискват стабилен
производствен капацитет главно от страна на доставчиците на услуги, отбелязва
през януари Бертран Хумел ван дер Лий, член на
управителния съвет на 9Т
Labs.

Във всички промишлени отрасли приложенията „no-return” /„без връщане“/ (приложения, които могат да бъдат произведени само с технологията на AП) продължават да нарастват стабилно (напр. в индустрията с медицински изделия, турбомашини) и поради това е нужен по-голям капацитет на принтерите.

С оглед на тази тенденция B2N закупи индустриален клас 3D принтер EOS Formiga P110 в края на 2020, с който вече успешно поемаме индивидуални поръчки за малки серийни производства на пластмасови изделия.

Демографски ръст на пазара на 3D услуги

Пазарът на доставчици на услуги като
цяло е все още безпощаден. Особено при полимерите свръхкапацитетът на пазара
води до силна ценова конкуренция. Тази ситуация вероятно ще доведе до
„разклащане“ и консолидация през 2021 г. Някои изключения: от една страна
Китай, в която продължава да се наблюдава силно нарастващо търсене на 3D принтирани
части благодарение на нарастващата икономика там. От друга страна, на
европейско ниво, Италия също демонстрира интересен растеж, който до известна
степен се дължи на усвояването на държавни фондове за развитие.

Държавни и европейски търгове за финансиране дават възможност и за модернизиране и дигитализиране на фабрики в Югоизточна Европа с 3D оборудване.

Производство при поискване

И накрая – глобалната криза през
2020 г. инициира дискусия относно отрицателните страни на глобализацията.
Рисковете от глобални зависимости са очевидни и все още засягат много
индустрии. По-устойчивите вериги за доставка са потребност както на
икономиката, така и на политиката. 3D принтирането в комбинация с дигитализация
на веригата на доставки може да бъде решение за промяна на начина на производство
в по- устойчив, гъвкав и автономен производствен свят.

Не на последно място, затихналият бизнес пулс през 2020 г. даде време на всички играчи на пазара да се подготвят за едно значително разрастване на пазара.

Критерии за растеж на 3D принтирането

Ето защо очакваме следващите месеци да станем свидетели на технологичен напредък в следните направления:

Доставчици на 3D оборудване:

  • подобряване на надеждността / повторяемостта / мащабируемостта на технологията, като същевременно се постави фокус върху повишаване на ефикасността и ефективността на разходите за намаляване на разходите за части (CPP).
  • безпроблемно интегриране на 3D принтирането в цялостната производствена верига – от част, но и от гледна точка на потока на данни.
  • практическото използване на 3D принтирането с помощта на софтуерни инструменти и операционни системи.
  • предлагане на нови бизнес модели, понижаващи входната бариера за новодошлите (напр. превод на CAPEX в OPEX).
  • фокусиране върху подпомагане на крайните клиенти при намиране на нови, мащабируеми приложения, подходящи за 3D принтиране, изискващи допълнителен капацитет на принтиране (това ще бъде стимулът за бъдещия свръхпропорционален растеж на пазара за 3D принтиране).

Крайни потребители:

  • продължаване тласъка в посока възприемане на 3D принтирането като предпочитана производствена технология, напр. образоване и обучение на инженери в DfAM (Design-for-AM, Дизайн за АП), мотивация за преминаване на приложенията към 3D принтиране и фокусиране на бизнес казусите върху общите разходи през жизнения цикъл на продукта (не само чистите производствени разходи на част ).
  • използване предимствата на 3D принтирането като „цифрова технология“ през жизнения цикъл на продукта – от неговия първоначален дизайн до края на експлоатацията му (напр. производство и управление на резервни части)

Доставчици на услуги:

  • подпомагане на крайните потребители при тяхното преминаване от „конвенционално“ в „адитивно“ производство.
  • адаптиране на традиционния бизнес модел „заплащане на част“ към повече допълнителни предложения, напр. подпомагане на крайните клиенти при мащабиране на производството им.

Външно финансиране

При това финансовите инвеститори, фондове и държавни поръчки трябва да продължат да финансират растежа – много малко доставчици на технологии или услуги биха могли да финансират тези дейности от своя паричен поток.

Колаборация между доставчици на 3D оборудване и производства

3D принтирането като производствена технология се нуждае и от производствени компании, които да могат да реализират потенциала на технологията на АП, да бъдат достатъчно гъвкави, за да преосмислят своите дизайнерски процеси и да разглеждат бизнес казусите с общите разходи през жизнения цикъл на продуктите си. Търговските ни представители се срещат ежедневно с корпоратичвни клиенти, които ползват 3D принтирането основно за прототипиране, изработка на инструментална екипировка или производството на временни резервни части. За да разгърнат обаче пълния потенциал на 3D принтерите, които имат, те трябва да работят с доставчиците на обордуване, да анализират производствения процес, да остойностят работата с принтерите сравнено с традиционния производствен модел, да оптимизират дизайна на детайлите спрямо възможностите на 3D софтуерите и да внедрят адитивното производство във всеки етап от производствения цикъл, където има съкращаване на време, материал и ресурс.

3D принтиране достъпно до всички индустриални производства

Целта е също така да се свалят бариерите за влизане и приемане за компании, желаещи да се възползват от предимствата на 3D принтирането. Ние, от фирма B2N, като водещ дистрибутор на 3D технологии и доставчик на услуги целим да подпомогнем крайните клиенти да преосмислят производствения си процес, да използват потенциала на цифровизацията и 3D принтирането, да внедрят пилотни производствени линии, които са по-гъвкави и устойчиви, позволявайки оптимизирани нараствания и спадове, намаляване на материалните загуби, както и на усилията и разходите за логистика.

В заключение, производителите на 3D решения
трябва да водят продуктовите си предложения към доказани повторяеми резултати,
стабилна технология, по-конкурентни консумативи, водещи до намаляване на
разходите за част.

Всички страни (производители, дистрибутори, доставчици
на услуги и крайни клиенти)  имат една
задача – да намираме нови, мащабируеми приложения, подходящи за 3D принтиране
(изискващи допълнителен капацитет на принтиране). Това ще бъде стимулът за
бъдещия свръхпропорционален растеж на пазара на AП както и ключът към плавното,
но сигурно внедряване на 3D принтирането във всички индустриални
сектори.

2021 е решаваща година и узряла възможност за цялата
екосистема на адитивното производство. Налице са всички предпоставки за реализиране
на основното предмиство на технологията –  по-устойчиво и гъвкаво производство при
поискване с помощта на 3D принтирането.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *