B2N logo
Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.
Алгоритъмът за окомплектоване на MeshMixer оптимизира оформлението, за да спести място при 3D принтирането на множество обекти
3D Софтуер Любопитно Обучения Полезно Приложения Примери

15 полезни съвета за редактиране на .stl файлове с meshmixer за 3D печат – част II

Съвет № 8: Добавяне на дебелина

За да бъде видима всeки детйл след 3D принтирането, моделът трябва да има минимална дебелина на стената и размер на детайла, което зависи от 3D принтера и технологията за 3D принтиране. Стереолитографските 3D принтери, като Form 3+ , могат да възпроизвеждат някои от най-фините детайли.

Един от начините за добавяне на дебелина към мрежата се крие в специфичното използване на командата Extrude. Изберете областта, която се нуждае от удебеляване, като използвате режим Brush, който позволява избиране на (и премахване на избирането чрез задържане на Ctrl) отделни триъгълници. Възможно е да изгладите селекцията, като изберете Modify → Smooth Boundary от изскачащото меню. Увеличаването на параметрите Smoothness и Iterations ще доведе до по-чиста селекция. Сега изберете Edit → Extrude (D) with Normal като настройка за посока (Direction setting).

Генериране на по-дебел участък с операцията Extrude
Генериране на по-дебел участък с операцията Extrude

Съвет № 9: Издълбаване на частите

В моменти, когато не печатате функционални части, които изискват определена здравина, добавянето на дебелина на стената за издълбаване на вашия дизайн може да бъде чудесен начин да спестите значително количество материал и време.

За да приложите дебелина на стената на целия модел, изберете Edit → Hollow. Минималната дебелина на стената зависи от технологията за 3D принт. Както за SLA, така и за селективно лазерно синтероване (SLS), 1 мм е добра минимална стойност.

Добавянето на изходни отвори при издълбаване на части е от решаващо значение за успешния 3D принт със SLA и SLS технологии
Добавянето на изходни отвори при издълбаване на части е от решаващо значение за успешния 3D принт със SLA и SLS технологии

За SLA включете поне два отвора с диаметър 1,5 мм. Нека единият да е възможно най-близо до платформата за изграждане, а другият – някъде към противоположната страна. Това осигурява изходен отвор за смолата, предотвратявайки разликата в налягането по време на процеса на 3D печат. Също така осигурява и добър поток на изопропилов алкохол (IPA) по време на почистването и обезвъздушаването след това.

За моделите SLS добавете два отвора от по 2 мм или един с диаметър 4 мм, за да избяга уловения прах. Възможно е да генерирате отворите автоматично или да щракнете двукратно, за да посочите персонализирани местоположения.

За да осигурите водонепроницаем модел, изберете Edit → Make Solid. Това е интензивна операция, така че се уверете, че моделът вече е готов за 3D принт.

Използвайки инструмента Analysis → Stability, можем също да заключим, че обемът на обекта е намален с повече от 75% в нашия пример, което значително ще намали разхода на материал и времето за принтиране.

Съвет № 10: Анализ на дебелината

Използвайте Analysis → Thickness, за да проверите дали дебелината на стената на модела е в допустимите граници за дадена технология за 3D принт. Недостатъчната дебелина на стената може да доведе до изгубени детайли или в по-лошия случай, до неуспех.

Настройката Minimum Thickness проверява дали дебелината на стената отговаря на изчисленията, а Defect Size показва минималния размер, който зоната трябва да притежава. Cone Angle, Cone Samples и Grazing Angle са технически параметри, свързани с броя на лъчите, изчислени от едната страна до другата и ъгъла между тях, за да се определи дебелината на стената. Намаляването на Cone Samples и задаване на по-висок ъгъл на Grazing Angle ще подобри времето за обработка.

Анализирайки нашия модел Венера Милоска с една ръка, има някои области с малка дебелина на стената, но при SLA 3D принтирането само най-големите ще се нуждаят от модификация, с помощта на четката Inflate.

Анализът на дебелината на стената ще помогне да се запазят детайлите и да се намалят грешките при принтиране
Анализът на дебелината на стената ще помогне да се запазят детайлите и да се намалят грешките при принтиране

Съвет № 11: Генериране на опори

Не е изненадващо, че нашата скулптура на Венера не е създадена с дизайн правилата за 3D принтиране (прегледайте подробно нашия наръчник за 3D моделиране), все пак е създадена преди повече от 2000 години. За успешен печат, при моделирането на FDM и SLA, 3D принтерите изискват поддържащи структури. Meshmixer предлага възможност за вграждане на поддържащи структури директно в мрежата. Те са конструирани като дървовидна структура, което може да спести много материал в сравнение с опорите, базирани на салове (raft-based).

Усъвършенстваните инструменти за подготовка на модела, като софтуера PreForm на Formlabs, ви позволяват да създавате и редактирате с лекота оптималните поддържащи структури за избрания принтер и 3D модел. За най-добри резултати препоръчваме да използвате PreForm за създаване на поддържащи структури. PreForm е безплатен инструмент. Може да го свалите от тук.

От главното меню изберете Analysis → Overhangs и изберете предварително зададена настройка, отнасяща се до 3D принтера. Добавянето на Contact Tolerance определя разстоянието от върха на опорната конструкция до модела, за да се улесни отделянето им едно от друго след приключване на 3D принтирането.

Отворете Support Generator, който представя настройки като Advanced Support и Allow Top Connections за модели, които се нуждаят от опорна конструкция. Така ще създадете опори, които започват някъде от самия модел, а не от повърхността за изграждане.

След като промените настройките, натиснете Generate Supports. Генераторът за поддръжка изчислява самостоятелно, така че понякога не е приложим за големи модели. За тях може да използвате друга операция Edit → Remesh или Edit → Reduce, за да се сведе до минимум броя на триъгълниците.

Също така помага моделът да се позиционира по оста Z нагоре и към XY-равнината. Използвайте Ctrl + LMB, за да премахнете отделни опори в области с висока детайлност, където те могат да пречат на геометрията на продукта. Възможно е да не могат да бъдат отпечатани или ще бъдат трудни за премахване след отпечатването им.

Convert to Solid комбинира всички свързани опори в един обект. След това командата Edit →  Separate Shells позволява запазване на поддържащи структури отделно от модела, за да се приложат различни настройки за 3D принтиране в софтуера за нарязване, с който се подготвя модела за принтиране. Прочетете са най-добрите софтуери за нарязване тук.

Поддържащите структури, генерирани за FDM и SLA 3D принт, могат да бъдат сведени до минимум в много детайлни области
Поддържащите структури, генерирани за FDM и SLA 3D принт, могат да бъдат сведени до минимум в много детайлни области

Съвет № 12: Създаване на проводници, тръби и канали

Добавянето на проводници към 3D модел, например за свързване на множество части в един модел, може да отнеме значителни усилия, ако се прави ръчно. Делегирането на тази част от процеса на моделиране на MeshMixer ще доведе до успешен модел при използване на мощния инструмент Edit → AddTube.

Това позволява на потребителя да посочи две точки на повърхността на мрежата, между които да се направи връзка с определен начален и краен радиус. Типът Spline позволява извиване на тръбата по началната и крайната повърхност перпендикулярно, с регулируема сила на допиране. AutoRoute (Smooth) създава връзка, която е възможно да премине през модела, което е полезно за ВиК канали или маршрути на електрически кабели.

Когато избирате Boolean in Combine Mode, външна връзка се добавя към мрежата, докато вътрешна връзка се изважда, за да се създаде вътрешен канал. Append създава нова обвивка в същия обект, без да се слива с него.

В случай, че искаме да създадем масив от миниатюрни обекти, свързани чрез струен тип връзка, Edit → Transform (T) и Edit → Mirror са полезни, за да намалим обектите и да ги препозиционираме.

С Edit → Align обектът може да бъде прикрепен към равнината. Изберете Edit → Duplicate, след като новият обект е вече избран в браузъра на обектите, и можете да го местите по оста X с Transform tool. Изберете двата обекта и изпълнете операция Combine, за да преместите моделите в един обект и да създадете бързо линейни модели. За по-усъвършенствани функции за моделиране на обекти е най-добре да използвате други софтуерни инструменти, като Array Modifier на Blender.

Различни употреби на инструмента AddTube
Различни употреби на инструмента AddTube

Съвет № 13: Окомплектоване на множество обекти

При отпечатване на множество обекти е важно да се използва ефективно наличното пространство. MeshMixer предлага функционалността Analysis → Layout/Packing за оформление на обекти по различен начин. Важно е да приложите командата Separate Shells и правилно да ориентирате обектите спрямо равнината, преди да стартирате алгоритъма за окомплектоване. За нашата скулптура на Венера квадратният стил на окомплектоване се оказа по-ефективен от кръглия.

Алгоритъмът за окомплектоване на MeshMixer оптимизира оформлението, за да спести място при 3D принтирането на множество обекти
Алгоритъмът за окомплектоване на MeshMixer оптимизира оформлението, за да спести място при 3D принтирането на множество обекти

Съвет № 14: Стилистични вариации

Meshmixer също така разполага със списък със стилистични вариации, за да позволи на дизайнерите да проявят креативност при редактиране на мрежите.

Вокселизиране

Командата Edit → Make Solid от главното меню създава водонепропускливо плътно тяло от мрежести повърхности чрез преизчисляване на обекта във вокселно представяне. Ако изберем Blocky режим под Solid Type с голям размер на клетката, това води до вокселизиран модел. За да предотвратите направата на надвеси, които се нуждаят от поддържащи конструкции, трикът е първо да завъртите обекта с 45 градуса над оста X или Z с помощта на инструмента Edit → Transform. Използвайте Edit → Plane Cut, за да направите дъното плоско.

Low Poly

Създаването на добри многоъгълни модели е изкуство, което често изисква много часове ръчна дизайнерска работа. MeshMixer предоставя разширена функционалност, за да превърне дори сложните обекти във впечатляващи  low poly модели (модели с малко геометрия). Това може да стане по два начина:

 • Първо, определете минималния размер на триъгълника, необходим за запазване на детайлите. Щракнете върху Edit → Remesh и изберете режим на относителна плътност. Завъртете надолу плъзгача за плътност до мястото, където геометрията все още е разумно представена, като опцията Preserve Sharp Edges не е отметната.

 

 • Натиснете Accept и отново изберете Edit → Remesh. Този път използвайте режима Target Edge Length, за да посочите дължината на най-дългия ръб, който се изисква в нискополигоналния модел под Edge Length. Сега проверете Sharp Edges и експериментирайте с параметрите Sharp Threshold и Regularity, докато моделът изглежда като художествена версия на оригиналния.

Wireframe

Може да се създаде и отворен wireframe модел след първо прилагане на първия проход на Remesh, описан в раздела Low Poly. След това изберете Edit → Make Pattern от главното меню и изберете Edges за Pattern Type. Това създава линии на всеки ръб. Изберете Dual Edge за модел в стил Voronoi. Element Dimension представлява диаметъра, който трябва да бъде най-малко 2 или 2,5 мм за FDM и 1 мм за SLS и SLA. Grid Smoothing е усъвършенствана опция, която плавно смесва всички компоненти на рамката, което води до визуално по-привлекателен дизайн.

Нискополигонални, вокселизирани, wireframe и перфорирани вариации на един модел
Нискополигонални, вокселизирани, wireframe и перфорирани вариации на един модел

Съвет № 15: Изпращане на модели към софтуер за 3D принтиране

С помощта на командата Print от главното меню можете да настроите свойствата на принтера и да изберете инструмента за подготовка за принт или програмата за слайсване, за да нарежете модела и да го изпратите директно към 3D принтера.

Опитайте професионален SLA 3D печат

Търсите правилния инструмент, за да превърнете вашите дизайни в реалност? Професионалните  SLA3D принтери с висока разделителна способност са бързи и рентабилни инструменти за производство на модели с висока детайлност и гладка повърхност.

професионален SLA 3D печат

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Молба за партньорство

  Не успявате да откриете информацията, която
  Ви е нужна?

  Свържете се директно с наш представител на телефон: 0878 797 490 

  Желаете ли да разговаряте лично с наш експерт?

  Запишете се за безплатна консултация с експерт по решения за 3D принтиране и 3D сканиране.

   Онлайн Поръчка и Поддръжка

   Заяви мостра за тест    Заяви мостра за тест