Приложение на 3D принтерите и 3D скенерите

Малка част от областите, в които 3D принтирането и 3D сканирането играят незаменима роля, са:

 • Архитектурно моделиране
 • Автомобилна индустрия – функционални прототипи
 • Машинни елементи
 • Концептуални модели
 • Промишлени модели
 • Географски и ситуационни модели
 • Скулптури
 • Дизайн
 • Крайни продукти – бърза изработка на персонализирани части в малки серии, без необходимост от  специални инструменти и дълъг производствен процес
 • Медицина
 • Зъботехника
 • Маркетинг – тестване на прототипи и производство на малки серии от маркетингови материали

flyer_A5_back