B2N Ltd Bulgaria (Би Ту Ен ООД)
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 95
1700 София, България
info@b2n.bg
+359886008008
B2N Ltd Bulgaria (Би Ту Ен ООД)
бул. „Асеновградско шосе“ 11
4010 Пловдив, България
plovdiv3d@b2n.bg
Търговски отдел:
+359896950930

Връзка с нас